PN-EN 61000-4-10:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-10: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

Zakres

Ta część IEC 61000 określa wymagania dotyczące odporności, metod badań i zakresu zalecanych poziomów probierczych dla urządzeń narażonych na zaburzenia magnetyczne oscylacyjne tłumione w odniesieniu do stacji elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
Badanie określone w niniejszej normie stosuje się do urządzeń, które przeznaczone są do zainstalowania w miejscach, w którym będzie można napotkać zjawisko jak określono w Rozdziale 4.
Niniejsza norma nie określa, zaburzeń spowodowanych przez pojemnościowe lub indukcyjne sprzężenia w kablach lub innych części instalacji. Te zagadnienia zawarte są w IEC 61000-4-18, obejmującą zaburzenia przewodzone.
Celem niniejszej normy jest ustanowienie wspólnego i powtarzalnego odniesienia dla oceny działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla stacji elektroenergetycznych średniego napięcia i wysokiego napięcia narażonych na pola magnetyczne oscylacyjne tłumione.
Badanie ma zastosowanie głównie do urządzeń elektronicznych zainstalowanych w stacjach wysokiego napięcia. Elektrownie, urządzenia rozdzielcze, systemy inteligentne mogą mieć również zastosowanie do niniejszej normy i moga być uznane przez komitety ds. wyrobów.
UWAGA Jak to opisano w Przewodniku IEC 107, jest to podstawowa publikacja EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to również określono w Przewodniku 107, komitety IEC ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie, czy niniejsza norma dotycząca badań odporności powinna mieć zastosowanie czy też nie, a jeśli ma zastosowanie, to komitety te odpowiadają za ustalenie odpowiednich poziomów probierczych oraz kryteriów oceny działania. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w kwestii oceny znaczenia poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.
Niniejsza norma określa:
- zakres poziomów probierczych;
- wyposażenie pomiarowe;
- stanowiska pomiarowe;
- procedury badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-10:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-10: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-10:2017 [IDT], IEC 61000-4-10:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-10:1999/A1:2003 - wersja polska, PN-EN 61000-4-10:1999 - wersja polska
ICS 33.100.20