PN-EN 60745-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych, napędzanych silnikiem elektrycznym lub napędzanych magnetycznie o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V przy zasilaniu napięciem przemiennym jednofazowym lub napięciem stałym oraz 440 V przy zasilaniu napięciem trójfazowym. Uwzględniono narzędzia zawierające element grzejny zasilany elektrycznie, a także narzędzia ręczne montowane na statywie lub użytkowane w stałym miejscu. Nie uwzględniono narzędzi użytkowanych w atmosferach wybuchowych, narzędzi do przygotowywania i przetwarzania żywności, narzędzi stosowanych w zastosowaniach medycznych (patrz PN-EN 60611), oraz urządzeń grzejnych, których dotyczy PN-EN 60335-2-45. Podano definicje 70 terminów stosowanych w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-1:2006 - wersja polska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 24-03-2006
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 131
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-1:2003 [IDT], EN 60745-1:2003/A1:2003 [IDT], EN 60745-1:2003/AC:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC, 98/37/EC
Zastępuje PN-EN 60745-1:2003/A1:2004 - wersja angielska, PN-EN 60745-1:2003 - wersja angielska
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2006 - wersja angielska