PN-EN 61029-1:2000/A11:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61029-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Wymagania ogólne

Zakres

Dotyczy narzędzi przenośnych napędzanych silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach i poza nimi. Zastąpiono punkt 13.2 dotyczący zmniejszenia hałasu, deklarowanych i weryfikowanych wartości emisji hałasu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61029-1:2000/A11:2005 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Wymagania ogólne
Data publikacji 18-05-2005
Data wycofania 28-12-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 61029-1:2000/A11:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 61029-1:2009 - wersja angielska