PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych

Zakres

Przedmiotem niniejszej pierwszej zmiany do normy uzupełniającej IEC 60601-1-3:2008 jest wprowadzenie zmian w powołaniach opierając się na Zmianie 1 z 2012 roku do normy IEC 60601-1:2005 Ed. 3. W Podrozdziale 1.3.1, w pierwszej pozycji wyliczenia powołanie na normę „IEC 60601-1” zastąpiono przez IEC 60601-1:2005+A1:2012” a w drugiej pozycji wyliczenia powołanie na normę „IEC 60601-1-3” zastąpiono przez IEC 60601-1-3:2008+A1:2013. W Rozdziale 2 zastąpiono treść akapitu wstępnego nowym akapitem oraz zastąpiono powołanie normatywne dla „IEC 60601-1” przez „IEC 60601-1:2005, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, Amendment 1:2012”. We wstępnym akapicie w Rozdziale 3 zastąpiono powołanie na „IEC 60601-1:2005” przez IEC 60601-1:2005+A1:2012. W indeksie terminów zdefiniowanych istniejące powołania na „IEC 60601-1:2005” dla 9 terminów zdefiniowanych zastąpiono przez „IEC 60601-1:2005+A1:2012”.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1-3:2011/A1:2013-09 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem zestawów rentgenowskich diagnostycznych
Data publikacji 22-11-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1-3:2008/A1:2013 [IDT], IEC 60601-1-3:2008/AMD1:2013 [IDT]
ICS 11.040.50, 13.280