PN-EN 60745-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Dotyczy bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych, napędzanych silnikiem elektrycznym lub napędzanych magnetycznie. Znamionowe napięcie tych narzędzi nie przekracza 250 V przy zasilaniu napięciem przemiennym jednofazowym lub napięciem stałym oraz 440 V przy zasilaniu napięciem trójfazowym. Dotyczy narzędzi zawierających element grzejny zasilany elektrycznie. Dotyczy także narzędzi ręcznych montowanychn na statywie lub użytkowanych w stałym miejscu. Niniejsza norma nie dotyczy: narzędzi użytkowanych w atmosferach wybuchowych, narzędzi do przygotowywania i przetwarzania żywności, narzędzi stosowanych w zastosowaniach medycznych (patrz PN-EN 60611), oraz urządzeń grzejnych, których dotyczy PN-EN 60335-2-45

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-11-2006
Data wycofania 17-04-2009
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-1:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60745-1:2006 - wersja polska
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2009 - wersja polska