PN-EN 60745-1:2003/A1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Dotyczy bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych, napędzanych silnikiem elektrycznym lub napędzanych magnetycznie. Znamionowe napięcie tych narzędzi nie przekracza 250 V przy zasilaniu napięciem przemiennym jednofazowym lub napięciem stałym oraz 440 V przy zasilaniu napięciem trójfazowym. Dotyczy narzędzi zawierających element grzejny zasilany elektrycznie. Dotyczy także narzędzi ręcznych montowanych na statywie lub użytkowanych w stałym miejscu. Niniejsza norma nie dotyczy: narzędzi użytkowanych w atmosferach wybuchowych, narzędzi do przygotowywania i przetwarzania żywności, narzędzi stosowanych w zastosowaniach medycznych (patrz PN-EN 60601) oraz urządzeń grzejnych, których dotyczy PN-EN 60335-2-45

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-1:2003/A1:2004 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 24-03-2006
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-1:2003/A1:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC
ICS 25.140.20
Zastąpiona przez PN-EN 60745-1:2006 - wersja polska