PN-EN 60695-1-40:2014-08 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-40: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Ciecze elektroizolacyjne

Zakres

W niniejszej normie podano wytyczne dotyczące zmniejszenie zagrożenia pożarem, powstającym na skutek stosowania cieczy elektroizolacyjnych, w odniesieniu do a) urządzeń i układów elektrotechnicznych, b) ludzi, budynków i ich wyposażenia. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Niniejsza norma nie jest przeznaczona do stosowania przez wytwórców lub przez jednostki certyfikujące. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-1-40:2014-08 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-40: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Ciecze elektroizolacyjne
Data publikacji 14-08-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-1-40:2014 [IDT], IEC 60695-1-40:2013 [IDT]
ICS 29.020, 13.220.40