PN-EN 2824:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Palność materiałów niemetalicznych pod wpływem promieniującego ciepła i płomieni -- Oznaczanie gęstości dymu i składników gazowych dymu powstałego z materiałów niemetalicznych -- Wyposażenie badawcze, aparatura i media

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wyposażenie badawcze, aparaturę i media wymagane do oznaczania gęstości dymu zgodnie z EN 2825 oraz stężenie składników gazowych dymu zgodnie z EN 2826, powstałym w wyniku pirolitycznego rozpadu materiałów stałych i materiałów kompozytowych o grubości do 25 mm pod wpływem tylko promieniującego ciepła lub przy jednoczesnym oddziaływaniu płomienia. Metoda ta jest stosowana wyłącznie w odniesieniu do materiałów, dla których w określonych normach wymagane jest przeprowadzenie tego typu badania. UWAGA Gęstość dymu i składniki frakcji gazowej w dymie są określane w warunkach środowiskowych i warunkach badań określonych w niniejszej normie, w EN 2825 i EN 2826. Do chwili obecnej nie przeprowadzono analiz w celu określenia, czy wyniki mogą być przeniesione na inne warunki, w szczególności na rzeczywiste warunki pożaru. Ryzyka wziewów toksycznych i drażniącego wpływu nie można oceniać jedynie poprzez pomiar stężenia poszczególnych składników gazu w dymie

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 2824:2011 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Palność materiałów niemetalicznych pod wpływem promieniującego ciepła i płomieni -- Oznaczanie gęstości dymu i składników gazowych dymu powstałego z materiałów niemetalicznych -- Wyposażenie badawcze, aparatura i media
Data publikacji 09-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 2824:2011 [IDT]
ICS 13.220.40, 49.025.99