PN-EN 60601-2-9:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-9: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące dawkomierzy bezpośredniego kontaktu z pacjentem stosowanych w radioterapii, z elektrycznie przyłączonymi detektorami promieniowania

Zakres

Określono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące dawkomierzy aplikacyjnych stosowanych w praktyce medycznej w otoczeniu pacjenta dla radioterapii. (Dawkomierze niemedyczne objęte są HD 401)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-9:2006 - wersja polska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-9: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące dawkomierzy bezpośredniego kontaktu z pacjentem stosowanych w radioterapii, z elektrycznie przyłączonymi detektorami promieniowania
Data publikacji 13-06-2006
Data wycofania 25-06-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN 60601-2-9:1996 [IDT], EN 60601-2-9:1996/corrigendum Dec. 1996 [IDT], IEC 60601-2-9:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-9:2002 - wersja angielska
ICS 17.240, 11.040.50