PN-EN 60601-2-3:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii krótkofalowej

Zakres

W niniejszej normie szczegółowej określono wymagania bezpieczeństwa URZĄDZEŃ DO TERAPII KRÓTKOFALOWEJ, zwanych dalej URZĄDZENIAMI ME jak zdefiniowano w Podrozdziale 201.3.206. URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY jak zdefiniowano w Podrozdziale 201.3.202 są zwolnione z niektórych wymagań niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-3:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii krótkofalowej
Data publikacji 26-08-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-3:2015 [IDT], IEC 60601-2-3:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-3:2005 - wersja polska
ICS 11.040.60
Elementy dodatkowe PN-EN 60601-2-3:2015-08/A1:2016-11E