PN-EN 60601-2-3:2015-08/A1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii krótkofalowej

Zakres

W Przedmowie, w jedenastym akapicie zastąpiono “IEC 60601-1:2005” przez “IEC 60601-1”.
W Wprowadzeniu, w drugim akapicie zastąpiono “IEC 60601-1 (trzecia edycja 2005)” przez
“IEC 60601-1”. W Podrozdziale 201.1, w odsyłaczu 1) zastąpiono “IEC 60601-1:2005” przez
“IEC 60601-1”. W Podrozdziale 201.3 w pierwszym akapicie, zastąpiono “IEC 60601-1:2005”
przez “IEC 60601-1”. Tytuł Podrozdziału 201.13 został zastąpiony nowym tytułem.
W Indeksie terminów zdefiniowanych zastąpione zostały wszystkie występujące przypadki
“IEC 60601-1:2005” przez “IEC 60601-1”.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-3:2015-08/A1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii krótkofalowej
Data publikacji 24-11-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-3:2015/A1:2016 [IDT], IEC 60601-2-3:2012/AMD1:2016 [IDT]
ICS 11.040.60