PN-EN 60335-2-6:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 zastępuje się następującym.

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa użytkowania stacjonarnych kuchni elektrycznych, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu do użytku domowego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V w przypadku sprzętu jednofazowego przyłączanego do jednej fazy i przewodu neutralnego oraz 480 V w przypadku innego sprzętu.

Niniejsza Norma Międzynarodowa uwzględnia również niektóre wymagania dotyczące piekarników, które są przeznaczone do użytku na pokładach statków.

UWAGA 101 Przykładami sprzętu wchodzącego w zakres niniejszej normy są:
– stacjonarne opiekacze stykowe;
– stacjonarne opiekacze promiennikowe;
– indukcyjne płyty kuchenne;
– piekarniki z samooczyszczaniem pirolitycznym;
– piekarniki parowe.

Na tyle na ile jest to praktycznie możliwe, niniejsza norma uwzględnia powszechne zagrożenia stwarzane przez sprzęt, z którymi stykają się wszystkie osoby w środowisku domowym i podobnym.
Jednakże, na ogół, nie bierze się pod uwagę:
– dzieci bawiących się sprzętem,
– używania sprzętu przez bardzo małe dzieci,
– używania sprzętu przez małe dzieci bez nadzoru.
Uznaje się, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby przekraczające poziom, do którego odnosi się niniejsza norma.

UWAGA 102 Zwraca się uwagę na fakt, że:
– w przypadku sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na statkach czy samolotach mogą być niezbędne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach, dodatkowe wymagania określa służba zdrowia, krajowe służby ochrony pracy, krajowe służby zaopatrzenia w wodę i inne podobne służby.

UWAGA 103 Niniejsza norma nie dotyczy:
– sprzętu przeznaczonego do zakładów zbiorowego żywienia;
– sprzętu przeznaczonego do użytku w środowiskach, w których przeważają specjalne warunki, takie jak atmosfery korozyjne lub wybuchowe (pył, para, gaz);
– przenośnych opiekaczy promiennikowych, opiekaczy i podobnego sprzętu przenośnego do przyrządzania potraw (IEC 60335-2-9);
– kuchenek mikrofalowych (IEC 60335-2-25).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-6:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu
Data publikacji 20-05-2015
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-6:2015 [IDT], IEC 60335-2-6:2014 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-2-6:2006/A11:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-6:2006 - wersja polska, PN-EN 60335-2-6:2006/A2:2008 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-6:2006/A12:2012 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-6:2006/A13:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-6:2006/AC:2012 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-6:2015-05/A1:2020-07E, PN-EN 60335-2-6:2015-05/A11:2020-09E