PN-EN 61210:2010 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Osprzęt połączeniowy -- Złączki wsuwkowe płaskie do elektrycznych przewodów miedzianych -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszą Normę Międzynarodową stosuje się do nieizolowanych złączek wsuwkowych płaskich, składających się z wsuwek o rozmiarach 2,8 mm, 4,8 mm, 6,3 mm lub 9,5 mm z otworem i lub wgłębieniem zaczepów i dopasowanymi nasuwkami, używanych jako wbudowane lub jako integralne części wyposażenia albo zespołu, lub jako samodzielne wyroby. W normie ustalono jednolite wymagania dotyczące wymiarów, charakterystyki działania
i programu badań.
Przyłączone elektryczne przewody miedziane powinny być giętkie lub sztywne wielodrutowe o przekroju nie większym niż 6 mm2 lub sztywne jednodrutowe o przekroju nie większym niż 2,5 mm2. Niniejsza norma nie powinna być stosowana w przypadku przyłączania przewodów aluminiowych.
Napięcie znamionowe nie powinno przekraczać 1 000 V prądu przemiennego o częstotliwości nie większej niż 1 000 Hz i 1 500 V prądu stałego, a temperatura maksymalna powinna mieć zastosowanie do materiałów określonych w niniejszej normie.
UWAGA 1 Tam gdzie to właściwe, niniejsza norma może być stosowana do przewodów z materiałów innych niż miedź.
UWAGA 2 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby złączki wsuwkowe płaskie nie objęte zakresem niniejszej normy, nie były zamienne ze złączkami spełniającymi wymagania niniejszej normy.
UWAGA 3 Niniejszej normy nie stosuje się do nasuwek z trwałą blokadą.
UWAGA 4 Złączki wsuwkowe płaskie objęte niniejszą normą nie są przeznaczone do rozłączania przez ciągnięcie za przewód.
UWAGA 5 W Załączniku D podano dodatkowe informacje dotyczące jednostek miary innych niż międzynarodowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61210:2010 - wersja polska
Tytuł Osprzęt połączeniowy -- Złączki wsuwkowe płaskie do elektrycznych przewodów miedzianych -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 22-11-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61210:2010 [IDT], IEC 61210:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61210:2000 - wersja polska
ICS 29.120.30