PN-EN 60335-2-6:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-6:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu

Zakres

Podano wymagania bezpieczeństwa użytkowania dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu do użytku domowego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla sprzętu jednofazowego przyłączanego do jednej fazy i przewodu neutralnego oraz 480 V dla pozostałego sprzętu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-6:2006/AC:2012P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-6:2006 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu
Data publikacji 13-04-2006
Data wycofania 20-05-2015
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-6:2003 [IDT], EN 60335-2-6:2003/A1:2005 [IDT], IEC 60335-2-6:2002/AMD1:2004 [MOD], IEC 60335-2-6:2002 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60335-2-6:2003/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-6:2000 - wersja polska, PN-EN 60335-2-6:2000/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 60335-2-6:2000/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 60335-2-6:2003 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-6:2015-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-6:2006/A11:2010E, PN-EN 60335-2-6:2006/A12:2012E, PN-EN 60335-2-6:2006/AC:2012P, PN-EN 60335-2-6:2006/A13:2013-06E, PN-EN 60335-2-6:2006/A2:2008E