PN-EN 60335-2-6:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-6:2006 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych przyrządów

Zakres

Podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych urządzeń do użytku domowego, o napięciu znamionowym nie przekraczającym 250 V dla przyrządów jednofazowych przyłączanych do jednej fazy i przewodu neutralnego oraz 480 V dla innych przyrządów

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-6:2000/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60335-2-6:2000 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych przyrządów
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 13-04-2006
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-6:1999 [IDT], IEC 60335-2-6:1997/COR1:1998 [MOD], IEC 60335-2-6:1997 [MOD]
Zastępuje PN-E-08208-01:1992 - wersja polska, PN-E-08208-04:1984 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-6:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-6:2000/A1:2004P, PN-EN 60335-2-6:2000/Ap1:2002P