PN-EN 61000-4-7:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-7:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń

Zakres

Podano definicje i symbole. Podano ogólną klasyfikację przyrządów pomiarowych, wspólne wymagania dotyczące wszystkich rodzajów przyrządów i specjalne wymagania dotyczące szczególnych rodzajów przyrządów. Opisano specjalne przypadki pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61000-4-7:1998 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 15-08-2004
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-7:1993 [IDT]
Dyrektywa 2004/108/EC
ICS 33.100
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-7:2004 - wersja angielska