PN-EN 60079-26:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa alternatywne wymagania dla konstrukcji, badań i znakowania urządzeń zapewniających poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) Ga gdy pojedynczy znormalizowany rodzaj zabezpieczenia (np. Ex „ia”, Ex „ma” i Ex „da") nie może być zastosowany.
Niniejsza norma dotyczy także urządzeń usytuowanych na granicy obszarów, w których mogą być wymagane różne poziomy zabezpieczenia.
Urządzenia elektryczne, działając w warunkach do jakich zostały zaprojektowane przez producenta zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia, oznaczający ich rzadko występujące wadliwe działania lub przypadki wystąpienia dwóch niezależnych od siebie wadliwych działań.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje podstawowe wymagania IEC 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań niniejszej normy z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-26:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga
Data publikacji 17-04-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-26:2015 [IDT], IEC 60079-26:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-26:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20