PN-EN 60079-2:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"

Zakres

W niniejszej części EN 60079 zawarto szczegółowe wymagania dla budowy i badań urządzeń elektrycznych w osłonach gazowych z nadciśnieniem, rodzaju budowy "p" przeznaczonych do stosowania w gazowych i pyłowych atmosferach wybuchowych. Zawarto również wymagania dla obudów z nadciśnieniem zawierających ograniczone ilości substancji palnych. Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje wymagania ogólne EN 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań obu norm, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo. Nie zawarto wymagań dotyczących obudów z nadciśnieniem, których system wewnętrzny może uwalniać: a) powietrze o normalnej lub zwiększonej zawartości tlenu lub b) tlen w połączeniu z gazem obojętnym, przy czym tlen stanowi więcej niż 21% tej mieszaniny; pomieszczeń z nadciśnieniem oraz pomieszczeń przeznaczonych do analiz (patrz EN 60079-13); obudów z nadciśnieniem stosowanych w obecności materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; obudów z nadciśnieniem stosowanych w obecności hybrydowych mieszanin gazów/par i pyłów palnych obudów z nadciśnieniem stosowanych w obecności substancji piroforycznych takich jak materiały wybuchowe lub paliwa napędowe zawierające własny utleniacz; obudów z nadciśnieniem z wewnętrznym źródłem uwalniania pyłów palnych

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-2:2015-02/AC1:2015-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-2:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"
Data publikacji 27-02-2015
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-2:2014 [IDT], IEC 60079-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-2:2010 - wersja polska, PN-EN 61241-4:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-2:2015-02/AC1:2015-11E