PN-EN 60051-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne wspólne dla wszystkich części normy

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60051 określono definicje i wymagania ogólne dla elektrycznych przyrządów pomiarowych wskazujących analogowych o działaniu bezpośrednim i ich przyborów.
Niniejsza część ma zastosowanie do elektrycznych przyrządów pomiarowych wskazujących analogowych o działaniu bezpośrednim, takich jak:
• amperomierze i woltomierze;
• watomierze i waromierze;
• częstościomierze wskazówkowe i wibracyjne;
• fazomierze, mierniki współczynnika mocy i synchroskopy;
• omomierze (mierniki impedancji) i mierniki przewodności;
• przyrządy wielofunkcyjne wymienionych typów.
Stosuje się ją również do:
• niektórych przyborów używanych łącznie z tymi przyrządami, takich jak:
– boczniki;
– oporniki szeregowe i elementy impedancyjne;
• zestawów tych przyrządów z tymi przyborami, pod warunkiem dokonania adiustacji dla takiego zestawu;
• elektrycznego przyrządu pomiarowego wskazującego o działaniu bezpośrednim, którego wskazy podziałki nie odpowiadają wprost wielkości elektrycznej na jego wejściu, pod warunkiem, że znana jest zależność między nimi;
• przyrządów i przyborów zawierających w swoich torach pomiarowych i/lub pomocniczych podzespoły elektroniczne.
Norm niniejszej serii nie stosuje się do:
• przyrządów specjalizowanych objętych własnymi normami IEC;
• urządzeń specjalizowanych objętych własnymi normami IEC, gdy są stosowane jako przybory.
W niniejszej normie nie określono wymagań dotyczących wymiarów przyrządów lub przyborów
(poprzednie, patrz IEC 60473).

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60051-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne wspólne dla wszystkich części normy
Data publikacji 29-06-2017
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-1:2017 [IDT], IEC 60051-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60051-1:2000 - wersja polska
ICS 01.040.17, 17.220.20