PN-EN 60051-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60051-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy

Zakres

Podano terminy i definicje oraz odwołano się do odpowiednich terminów i definicji z Publikacji IEC 50 (rozdział 301). Norma dotyczy przyrządów pomiarowych o wskazaniach analogowych oraz stosowanych z nimi przyborów. W załączniku A-1 podano wykaz badań dotyczących badań wyrobu, a w załączniku B-1 określono dopuszczalne błędy podstawowe i dodatkowe. Podano warunki odniesienia i błędy podstawowe, wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne, znakowanie i symbole ogólne oraz oznaczenia i symbole zacisków, oporników szeregowych i elementów impedancyjnych, a także opis badania zgodności z niniejszą normą

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60051-1:2000 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 29-06-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-1:1998 [IDT], IEC 60051-1:1997 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501-01:1992 - wersja polska
ICS 01.040.17, 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 60051-1:2017-06 - wersja angielska