PN-M-53864:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Termometry elektryczne -- Mierniki magnetoelektryczne i ich przybory -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące właściwości, znakowania, wymiarów mierników temperatury oraz metod badań elektrycznych i mechanicznych dla termometrów elektrycznych, w których jako przyrządy wskazujące zostały zastosowane mierniki magnetoelektryczne

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-53864:1997 - wersja polska
Tytuł Termometry elektryczne -- Mierniki magnetoelektryczne i ich przybory -- Wymagania i badania
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 26-06-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Zastępuje PN-M-53864:1985 - wersja polska
ICS 17.200.20