PN-EN 60051-5:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-5:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów

Zakres

Dotyczy fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów ze wskazaniami analogowymi oraz przyborów niezamiennych stosowanych z nimi. Podano klasyfikację, nominalne zakresy użytkowania oraz wymagania mechaniczne, elektryczne i konstrukcyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60051-5:2000 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 28-05-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-5:1989 [IDT], IEC 60051-5:1985 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501-05:1992 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60051-5:2018-05 - wersja angielska