PN-E-06501-05:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60051-5:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Fazomierze, mierniki współczynnika mocy i synchronoskopy -- Wymagania

Zakres

Norma dotyczy analogowych fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów. Dotyczy także przyborów niezamiennych przeznaczonych do pracy z fazomierzami, miernikami współczynnika mocy i synchronoskopami

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06501-05:1992 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Fazomierze, mierniki współczynnika mocy i synchronoskopy -- Wymagania
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 27-11-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-5:1989 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-E-06501:1984 - wersja polska
ICS 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 60051-5:2000 - wersja polska