PN-C-04860-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Jonity -- Metody badań -- Przygotowywanie próbek

Zakres

Określono dwa rodzaje kolumn jonitowych: kolumna A - dla małych próbek (objętość 10 - 40 ml); kolumna B - dla większych próbek (objętość 41 - 100 ml). Podano konstrukcję kolumn (rysunek) i wymiary kolumn

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04860-03:1990 - wersja polska
Tytuł Jonity -- Metody badań -- Przygotowywanie próbek
Data publikacji 18-12-1990
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.100.40