PN-C-04860-09:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie odporności na uderzenia osmotyczne

Zakres

Metoda jest stosowana dla jonitów nowych i eksploatowanych. Metoda nie dotyczy jonitów ciekłych i pylistych. Metoda polega na dwudziestokrotnym działaniu na jonit roztworem kwasu solnego i zasady sodowej, oznaczeniu procentowej zawartości ziaren uszkodzonych przed i po działaniu kwasu i zasady metodą analizy mikroskopowej. Wynik podaje się jako stosunek procentowej zawartości ziaren uszkodzonych w próbce świeżej do procentowej zawartości ziaren uszkodzonych w próbce, która była poddana działaniu kwasu i zasady

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04860-09:1993 - wersja polska
Tytuł Jonity -- Metody badań -- Oznaczanie odporności na uderzenia osmotyczne
Data publikacji 28-12-1993
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.100.40