PN-E-06501-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60051-1:2000 - wersja polska

Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Określenia i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy

Zakres

Podano zalecane metody badań dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych wskazujących analogowych o działaniu bezpośrednim i ich przyborów, jeżeli nie podano inaczej w pozostałych arkuszach normy.

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06501-01:1992 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Określenia i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 27-11-2000
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 60051-1:1989 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
Zastępuje PN-E-06501:1984 - wersja polska
ICS 01.040.17, 17.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 60051-1:2000 - wersja polska