PN-EN 54-31+A1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych wielodetektorowych czujek pożarowych, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków (patrz EN 54-1:2011), zawierających w jednej obudowie mechanicznej co najmniej jeden detektor dymu optyczny lub jonizacyjny i co najmniej jeden detektor tlenku węgla (CO) i ewentualnie jeden lub więcej detektor ciepła, wykorzystujących kombinację wykrytych zjawisk.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje jedynie tryby pracy, w których co najmniej sygnały z czujników zarówno dymu i tlenku węgla są w sposób ciągły poddawane ocenie.
Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa testu lub metody oceny).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-31+A1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła
Data publikacji 16-06-2016
Liczba stron 109
Grupa cenowa XA
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-31:2014+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 54-31:2015-02 - wersja angielska
ICS 13.220.20