PN-EN 54-26:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- Czujki punktowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek pożarowych wykorzystujących wykrywanie tlenku węgla, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków (patrz EN 54-1:2011).
Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) punktowych czujek tlenku węgla, na zgodność z niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje czujek pożarowych zawierających co najmniej jeden element wykrywający CO w kombinacji z innymi elementami wykrywającymi różne zjawiska pożarowe.
Czujki CO specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa badania lub metody oceny).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-26:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- Czujki punktowe
Data publikacji 12-05-2015
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-26:2015 [IDT]
ICS 13.220.20