PN-EN 54-22+A1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Czujki ciepła liniowe kasowalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy liniowych kasowalnych czujek ciepła, składających się z elementu czułego wykorzystującego włókno optyczne (światłowód), przewodu pneumatycznego lub sensorowego kabla elektrycznego podłączonego do układu nadzorującego czuły element, albo bezpośrednio albo przez moduł interfejsu do centrali sygnalizacji pożarowej, przeznaczonej do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej, instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków oraz w inżynierii lądowej (patrz EN 54-1:2011).
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i kryteria oceny właściwości, odpowiednie metody badań oraz ustalono ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) liniowych kasowalnych czujek ciepła pod kątem zgodności z niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje również liniowe kasowalne czujki ciepła przeznaczone do stosowania w miejscowej ochronie instalacji przemysłowych i urządzeń.
Liniowe kasowalne czujki ciepła o specjalnych właściwościach i opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje liniowych czujek ciepła opartych o niekasowalne, sensorowe kable elektryczne temperatury (zwane systemami „cyfrowymi”).

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-22+A1:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Czujki ciepła liniowe kasowalne
Data publikacji 31-07-2020
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-22:2015+A1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 54-22:2015-07 - wersja angielska
ICS 13.220.20