PN-EN 54-22:2015-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-22+A1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła

Zakres

Niniejsza norma europejska obejmuje liniowe kasowalne czujki ciepła zbudowane z elementu detekcyjnego w postaci światłowodu, rurki ciśnieniowej lub elektrycznego kabla detekcyjnego podłączonego do elementu sterującego, albo bezpośrednio, albo poprzez moduł interfejsu, przeznaczone do stosowania w budynkach, budowlach lub ich otoczeniu jako elementy systemów sygnalizacji pożarowej (patrz EN 54-1:2011). W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości użytkowych na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych liniowych kasowalnych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także liniowych czujek ciepła przeznaczonych do zabezpieczenia miejscowego lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń przemysłowych. Liniowe kasowalne czujki ciepła o specjalnych charakterystykach oraz opracowane dla szczególnych zagrożeń nie są uwzględnione w niniejszej EN.Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje liniowych czujek ciepła zbudowanych z niekasowalnych, nadmiarowych kabli elektrycznych (nazywanych czujkami „cyfrowymi”).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-02-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 54-22:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła
Data publikacji 09-07-2015
Data wycofania 31-07-2020
Liczba stron 85
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-22:2015 [IDT]
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 54-22+A1:2020-07 - wersja angielska