PN-EN 50553:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące zdolności taboru kolejowego przewożącego pasażerów do jazdy w warunkach pożaru. W szczególności, określone zostały środki techniczne, których zastosowanie przyczyni się do uzyskania zgodności z Dyrektywą i odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi Interoperacyjności (TSI). Niniejsza norma określa warunki pożaru: - dla których nie jest konieczne określenie wymagań zdolności do jazdy, gdyż nie występują znaczące możliwości poważnego obrażenia fizycznego lub zagrożenia życia; - dla których uzasadnione jest oczekiwanie kontynuowania jazdy przez pociągi w sposób kontrolowany; - dla których nie jest raczej możliwe zdefiniowanie racjonalnych wymagań z powodu wyjątkowego rodzaju incydentu pożarowego. TSI SRT określają wymagania zdolności do jazdy z uwzględnieniem pożarów tylko w technicznych aspektach/wyposażeniu Jednakże odnośnie ogólnych wytycznych, zakres niniejszej normy jest rozszerzony tak aby uwzględnić pożary z przyczyn nie technicznych w aspekcie pasażer/załoga, które mogą mieć wpływ na funkcje systemu pociągu znajdującego się w pobliżu i/lub przejeżdżającego przez obszar objęty pożarem. Rozszerzenie zakresu stosowania znacząco zwiększa liczbę funkcji systemu, które są potencjalnie zagrożone i z tego powodu wymagają, aby "racjonalnie uzasadnione" zasady obejmowały te nowe warunki. Niniejsza norma nie uwzględnia sytuacji, gdy poprzedzające zdarzenie nie związane z pożarem będzie prawdopodobną przyczyną unieruchomienia pociągu; na przykład poważne uszkodzenie mechaniczne prowadzące do wykolejenia, nawet kiedy pożar wówczas się pojawi

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50553:2012/AC:2014-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50553:2012 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50553:2012 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 50553:2012/AC:2014-03E, PN-EN 50553:2012/A1:2016-10E