PN-EN 50306-2:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania konstrukcyjne i dotyczące wymiarów przewodów jednożyłowych o napięciu znamionowym Uo/U = 300/300 V, następującego typu:

Nieekranowany (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2 jednożyłowy).

Przewody te są przystosowane do sporadycznych naprężeń termicznych, które powodują starzenie się odpowiadające ciągłej eksploatacji w temperaturze 105 °C. W przypadku przewodów wzorcowych, określa się to na podstawie testu odbiorczego zdefiniowanego w normie EN 50305, z zastosowaniem przyspieszonego długotrwałego (5000 h) starzenia się termicznego przy wskaźniku temperatury 125 °C lub 100 °C/20 000 h. Jeśli klient wymaga przewidywań, dotyczących okresu użytkowania, zostanie to wykazane na podstawie wskaźnika temperatury produktu dostarczonego przez producenta. Maksymalna temperatura dla warunków zwarcia wynosi 160 °C w oparciu o czas trwania 5 s.

W warunkach pożaru przewody wykazują szczególne właściwości użytkowe w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej propagacji płomienia (rozprzestrzeniania płomienia) oraz maksymalnej dopuszczalnej emisji dymu i gazów toksycznych. Wymagania te zostały określone, aby przewody spełniały wymagania Poziomu 3 zagrożenia wg EN 45545-1 i EN 45545-2.

Oczekuje się, że EN 50306-2:2020 będzie stosowana wspólnie z EN 50306-1:2020, Wymagania ogólne.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50306-2:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 2: Przewody jednożyłowe
Data publikacji 18-11-2020
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50306-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50306-2:2003 - wersja francuska, PN-EN 50306-2:2003 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40