PN-EN 50306-4:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką, ekranowane lub nieekranowane

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania konstrukcyjne i dotyczące wymiarów przewodów wielożyłowych i wieloparowych o napięciu znamionowym Uo/U: 300/500 V następujących typów:

- nieekranowane, z powłoką dla okablowania narażonego lub chronionego (0,5 mm2 do 2,5 mm2, liczba żył: od 2 do 48);

- ekranowane, z powłoką dla okablowania narażonego lub chronionego (0,5 mm2 do 2,5 mm2, liczba żył: od 2 do 8);

- nieekranowane, z powłoką dla okablowania narażonego lub chronionego (0,5 mm2 do 1,5 mm2, liczba ekranowanych par żył: od 2 do 7);

- ekranowane, z powłoką dla okablowania narażonego lub chronionego (0,5 mm2 do 1,5 mm2, liczba nieekranowanych par żył: od 2 do 7).

Wszystkie przewody mają żyły skręcone miedziane ocynowane, bezhalogenową izolację o zmniejszonej grubości i powłokę o normalnej grubości. Rodzaje przewodów są określone do użytku w sytuacjach narażonych (klasa E) oraz w sytuacjach chronionych (klasa P). Są przeznaczone do użytku w taborze kolejowym jako okablowanie stałe lub okablowanie, w przypadku którego występuje ograniczone zginanie w eksploatacji.

Przewody te są przystosowane do sporadycznych naprężeń termicznych, które powodują starzenie się odpowiadające ciągłej eksploatacji w temperaturze 90 °C. W przypadku przewodów wzorcowych, określa się to na podstawie testu odbiorczego zdefiniowanego w normie EN 50305, z zastosowaniem przyspieszonego długotrwałego (5000 h) starzenia się termicznego przy wskaźniku temperatury 110 °C /20 000 h. Jeśli klient wymaga przewidywań, dotyczących okresu użytkowania, zostanie to wykazane na podstawie wskaźnika temperatury produktu dostarczonego przez producenta.

Maksymalna temperatura dla warunków zwarcia wynosi 160 °C w oparciu o czas trwania 5 s.

W warunkach pożaru przewody wykazują szczególne właściwości użytkowe w odniesieniu do maksymalnej dopuszczalnej propagacji płomienia (rozprzestrzeniania płomienia) oraz maksymalnej dopuszczalnej emisji dymu i gazów toksycznych. Wymagania te zostały określone, aby kable spełniały wymagania Poziomu 3 zagrożenia wg EN 45545-1 i EN 45545-2.

Oczekuje się, że EN 50306-4:2020 będzie stosowana wspólnie z EN 50306-1:2020, Wymagania ogólne, EN 50306-2:2020, Przewody jednożyłowe oraz EN 50306-3:2020, Przewody jedno- i wielożyłowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50306-4:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką, ekranowane lub nieekranowane
Data publikacji 19-11-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50306-4:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50306-4:2003 - wersja francuska, PN-EN 50306-4:2003 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40