PN-EN 50306-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Norma EN 50306-1 określa ogólne wymagania dotyczące przewodów podane w EN 50306-2, EN 50306-3 i EN 50306-4. Obejmuje szczegółowe wymagania dotyczące materiałów powłoki S2 i innych elementów powołanych w oddzielnych częściach.

UWAGA Szczegółowe wymagania dotyczące systemów izolacji podano w EN 50306-2.

W szczególności w EN 50306-1 określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które umożliwiają spełnienie przez przewody poziomu zagrożenia 3 wg EN 45545-1 i EN 45545-2.

Przewody te są przystosowane do sporadycznych naprężeń termicznych, które powodują starzenie się odpowiadające ciągłej eksploatacji w temperaturze 105 °C lub 90 °C. W przypadku przewodów wzorcowych, określa się to na podstawie testu odbiorczego zdefiniowanego w normie EN 50305, z zastosowaniem przyspieszonego długotrwałego (5000 h) starzenia się termicznego przy wskaźniku temperatury 125 °C lub 100 °C/20 000 h. Jeśli klient wymaga przewidywań, dotyczących okresu użytkowania, zostanie to wykazane na podstawie wskaźnika temperatury produktu dostarczonego przez producenta. Maksymalna temperatura dla warunków zwarcia wynosi 160 °C w oparciu o czas trwania 5 s.

Oczekuje się, że norma EN 50306-1 będzie stosowana w połączeniu z jedną lub kilkoma innymi częściami normy EN 50306.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50306-1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 18-11-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50306-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50306-1:2003 - wersja angielska, PN-EN 50306-1:2003 - wersja francuska
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40