PN-EN 50355:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Wytyczne stosowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji przewodów kolejowych opisanych w EN 50264, EN 50306 i EN 50382. Te przewody należy stosować wyłącznie do okablowania taboru kolejowego w zakresie i w sposób opisany w niniejszej Normie Europejskiej. Wszystkie opisane przewody służą do instalowania na stałe, nie powinny mieć możliwości swobodnego przemieszczania się z wyjątkiem nacisku spowodowanego typową eksploatacją. Niniejszą Normę Europejską należy stosować łącznie z odpowiednimi normami wyrobu jak również odpowiednimi normami dotyczącymi instalowania. Bardziej szczegółowe wymagania od tych zawartych niniejszej normie są dostępne w EN 50343. Niniejszej normy nie stosuje się do:
-- połączeń międzywagonowych;
-- przewodów narażonych na ciągłe rozciąganie;
-- przewodów łączących pantografy;
-- przewodów koncentrycznych i światłowodowych do przesyłania informacji;
-- przewodów łączonych techniką owijania;
-- przewodów na napięcie znamionowe powyżej 3,6/6 kV;
-- do zastosowań innych niż okablowanie taboru kolejowego;
-- przewodów wymagających nieprzerywalności obwodu.
Wyjątek od wytycznych podanych w niniejszym dokumencie stanowią wymagania prawne lub ustawowe. Zaleca się zasięgnięcie porady u producenta kabli i przewodów w przypadku braku wytycznych jak również gdy nie istnieje możliwość otrzymania ich z informacji ogólnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50355:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Wytyczne stosowania
Data publikacji 14-04-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50355:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50355:2005 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40