PN-EN 50264-2-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia -- Część 2-2: Przewody o izolacji usieciowanej -- Przewody wielożyłowe

Zakres

Zawarto wymagania dotyczące budowy i wymiarów ekranowanych i nieekranowanych przewodów wielożyłowych o izolacji i powłoce z bezhalogenowych usieciowanych elastomerów. Przewody te są przeznaczone do układania na stałe lub mogą być poddawane podczas eksploatacji niewielkiemu zginaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50264-2-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia -- Część 2-2: Przewody o izolacji usieciowanej -- Przewody wielożyłowe
Data publikacji 22-10-2008
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50264-2-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50264-3:2003 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40