PN-EN 50264-3-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kolejnictwo -- Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia -- Część 3-1: Przewody o izolacji usieciowanej małowymiarowe -- Przewody jednożyłowe

Zakres

Zawarto wymagania dotyczące budowy i wymiarów ekranowanych i nieekranowanych przewodów jednożyłowych o izolacji i powłoce z bezhalogenowych usieciowanych elastomerów. Przewody te są przeznaczone do układania na stałe lub mogą być poddawane podczas eksploatacji niewielkiemu zginaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50264-3-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia -- Część 3-1: Przewody o izolacji usieciowanej małowymiarowe -- Przewody jednożyłowe
Data publikacji 22-10-2008
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50264-3-1:2008 [IDT]
ICS 29.060.20, 45.060.01, 13.220.40