PN-A-86002:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86002:1995 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko surowe do skupu

Zakres

Przedmiotem normy jest mleko surowe uzyskane od krów wolnych od gruźlicy i brucelozy, do którego nic nie dodano i od którego nic nie odjęto. Norma określa okoliczności uniemożliwiające przyjęcie mleka: dostarczenie go przed upływem karencji (np: przy leczeniu antybiotykami), później niż 3 tygodnie przed wycieleniem, wcześniej niż 6 dni po wycieleniu etc., i kryteria przyjęcia mleka-odpowiedni wygląd, zapach i wynik próby alizarolowej. Norma rozróżnia dwie klasy jakości różniące się nieznacznie zawartością tłuszczu, białka, suchej masy beztłuszczowj. Wymagania szczegółowe i specjalne podane są w dwóch tabelach. Dla obu klas jakości wymagana jest ta sama gęstość, stopień zanieczyszczenia, niedopuszczalne są zafałszowania, pozostałości antybiotyków i innych inhibitorów, obecność pestycydów i aflatoksyn, określona jest dopuszczalna zawartość metali szkodliwych. Dla siedemnastu rodzajów badań podano w tabeli częstotliwość i sposób oznaczania (przez powołanie odpowiednich norm). Norma zastępuje PN-64/A-86002, wprowadza wymagania dotyczące zawartości białka, badania na mastitis, pozostałości antybiotyków

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86002:1981 - wersja polska
Tytuł Mleko surowe do skupu
Data publikacji 23-01-1981
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86002:1964 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86002:1995 - wersja polska