PN-A-86002:1995 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86002:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mleko surowe do skupu

Zakres

Wyodrębniono warunki dopuszczenia mleka do skupu oraz kryteria przyjęcia. Jako kryteria przyjęcia wprowadzono wymagania organoleptyczne, temperaturę i kwasowość. Podano podział na cztery klasy w zależności od ogólnej liczby drobnoustrojów i zawartości komórek somatycznych. Podano wymagania dotyczące opakowań i warunków transportu. Określono program badań i sposób pobierania próbek oraz opis i częstotliwość badań, a także ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86002:1995 - wersja polska
Tytuł Mleko surowe do skupu
Data publikacji 28-11-1995
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86002:1981 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86002:1999 - wersja polska