PN-A-86002:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko surowe do skupu -- Wymagania i badania

Zakres

Określono warunki dopuszczenia mleka do skupu oraz kryteria przyjęcia. Jako kryteria przyjęcia określono wymagania organoleptyczne, temperaturę, kwasowość. Podano podział na trzy klasy w zależności od zawartości liczby drobnoustrojów. Określono zawartość komórek somatycznych w poszczególnych klasach. Określono metody badań i sposób pobierania próbek. Podano wymagania dotyczące opakowań i warunków transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86002:1999 - wersja polska
Tytuł Mleko surowe do skupu -- Wymagania i badania
Data publikacji 09-02-1999
Data wycofania 20-09-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86002:1995 - wersja polska
ICS 67.100.10