PN-EN 50193-1:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody do użytku domowego i podobnego, które charakteryzują się obiema następującymi właściwościami:
– spełnienie co najmniej jednej z charakterystyk obciążenia wg Załącznika A;
– nagrzewanie do temperatur poniżej temperatury wrzenia.

Niniejsza Norma Europejska określa terminy, definicje i metody pomiaru do oceny efektywności energetycznej.

Niniejsza Norma Europejska nie uwzględnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50193-1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50193-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50193-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 91.140.65
Elementy dodatkowe PN-EN 50193-1:2016-08/A1:2020-10E