PN-EN 60661:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych przyrządów do parzenia kawy do użytku domowego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy elektrycznych urządzeń do parzenia kawy do użytku domowego i podobnego. Nie dotyczy urządzeń przeznaczonych wyłącznie do użytku handlowego lub przemysłowego. Celem niniejszej normy jest ustalenie i zdefiniowanie podstawowych cech funkcjonalnych, będących przedmiotem zainteresowania użytkownika, oraz opisanie znormalizowanych metod do pomiaru tych cech funkcjonalnych. Niniejsza norma nie uwzględnia ani bezpieczeństwa użytkowania ani wymagań dotyczących cech funkcjonalnych. Biorąc pod uwagę stopień dokładności i powtarzalności, z powodu zmienności w czasie, pochodzenia badanych materiałów i składników oraz wpływu subiektywnej oceny operatora wykonującego badanie, opisane metody badań mogą być bardziej niezawodne w zastosowaniu do badań porównawczych pewnej liczby urządzeń w przybliżonym czasie, w tym samym laboratorium, przez tego samego operatora i z użyciem tych samych przyrządów, niż w przypadku badań pojedynczego urządzenia w różnych laboratoriach. UWAGA 1 Podobny użytek oznacza użycie w miejscach innych niż gospodarstwo domowe, na przykład biurach, gdzie urządzenie jest użytkowane w sposób podobny do normalnego użytku domowego. UWAGA 2 Metody badań w niniejszej normie są właściwe dla przyrządów do parzenia kawy z uwzględnieniem następujących typów ekspresów przelewowych, ekspresów do kawy z filtrem, ekspresów do przygotowywania espresso, ekspresów na kapsułki i kapsułki rodzaju pad/pod; mogą one, jednakże, być stosowane do przyrządów do parzenia kawy o innych systemach, na tyle na ile jest to uzasadnione

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60661:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiaru cech funkcjonalnych elektrycznych przyrządów do parzenia kawy do użytku domowego
Data publikacji 14-11-2014
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60661:2014 [IDT], IEC 60661:1999/AMD1:2003 [MOD], IEC 60661:1999 [MOD], IEC 60661:1999/AMD2:2005 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60661:2002 - wersja angielska, PN-EN 60661:2002/A1:2003 - wersja angielska, PN-EN 60661:2002/A2:2006 - wersja angielska
ICS 97.040.50