PN-ISO 18794:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano terminy związane z analizą sensoryczną kawy.
W niniejszym dokumencie uwzględniono definicje odnoszące się do kawy zielonej, kawy palonej, kawy mielonej, ekstraktów kawy i kawy rozpuszczalnej.
Terminy podano w podrozdziałach opatrzonych następującymi podtytułami:
a) podstawowe terminy analizy sensorycznej;
b) ogólne terminy w ocenie sensorycznej kawy;
c) terminologia odnosząca się do specyficznych zapachów i smaków kawy;
d) terminy powszechnie stosowane w sensorycznej ocenie kawy przez praktyków.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18794:2019-07 - wersja polska
Tytuł Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 229, Kawy, Herbaty i Kakao
Wprowadza ISO 18794:2018 [IDT]
ICS 01.040.67, 67.140.20