PN-B-10114:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych według przepisu na miejscu budowy, stosowanych do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
Norma dotyczy zapraw tynkarskich sporządzanych z zastosowaniem spoiw mineralnych: cementu i/lub wapna, przeznaczonych do tynkowania murów wykonanych z wyrobów ceramicznych, silikatowych, z betonu komórkowego, z betonu kruszywowego oraz z innych wyrobów murowych takich, jak kamień naturalny czy kamień sztuczny.
Niniejsza norma nie dotyczy zapraw tynkarskich lekkich, zapraw tynkarskich barwionych, zapraw tynkarskich jednowarstwowych stosowanych do wykonywania tynków zewnętrznych, renowacyjnych, izolujących cieplnie oraz innych tynków specjalnego przeznaczenia.
Niniejsza norma jest uzupełnieniem PN EN 13914-1 i PN-EN 13914-2 w zakresie składu zapraw tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy.
W niniejszej normie nie uwzględniono zapraw tynkarskich wytwarzanych w zakładzie; wymagania te podano w PN-EN 998-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10114:2017-07 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
Data publikacji 04-07-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 91.100.10