PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, takiego jak filtry odsprzęgające i łączniki fazowe działające w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz wykorzytywane w systemie transmisji sygnałów komunikacyjnych siecią zasilającą prądu przemiennego o napięciu między przewodem fazowym i neutralnym nie przewyższającym 250 V i prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, stosowane w instalacjach elektrycznych w gospodarstwach domowych i podobnych stałych instalacjach elektrycznych, włączając w to instalacje w budynkach mieszkalnych, handlowych i lekkich budynkach przemysłowych. Podano 12 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-2:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja angielska
ICS 31.160, 33.040.30
Elementy dodatkowe PN-EN 50065-4-2:2002/A1:2004P, PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2006P, PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2005E