PN-EN 50065-4-6:2005 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy

Zakres

Opisano sprzęgacze fazowe stosowane w głównych systemach komunikacyjnych, w których napięcie między przewodem liniowym i neutralnym nie przewyższa 250 V prądu przemiennego, a prąd znamionowy nie przewyższa 125 A. Są one stosowane w domowych lub podobnych instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych, handlowych lub lekko uprzemysłowionych. Podano definicje 3 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50065-4-6:2005 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy
Data publikacji 03-10-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-6:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50065-4-6:2005 - wersja angielska
ICS 31.160, 97.120, 33.040.30