PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego takiego jak filtry odsprzęgające i łączniki fazowe działające w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz, wykorzystywane w systemie przesyłania sygnałów komunikacyjnych elektroenergetyczną siecią zasilajacą prądu przemiennego o napięciu między przewodem fazowym i neutralnym nie przewyższających 250 V i prądzie znamionowym nie przewyższającym 125 A, stosowane w instalacjach elektrycznych w gospodarstwach domowych i podobnych instalacjach łącznie z budynkami mieszkalnymi, handlowymi i lekkimi budynkami przemysłowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 20-12-2002
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-2:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 31.160, 33.040.30
Zastąpiona przez PN-EN 50065-4-2:2002 - wersja polska