PN-EN 50065-4-2:2002/A1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Wprowadzono zmiany w rozdziale 19 dotyczącym wkrętów, części przewodzących prąd i połączeń oraz w rozdziale 21 dotyczącym odporności na nieprawidłowe nagrzewanie, ogień i tworzenie się ścieżek

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-2:2002/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 25-03-2004
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-2:2001/A1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 31.160, 33.040.30