PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym uzupełnieniu normy PN-EN 50065-4-2:2002 wprowadzono szereg zmian. Tytuł normy zmieniono na: "Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz. Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgajace - Wymagania bezpieczeństwa". Dodano nowe akapity lub wprowadzono zmiany w rozdziałach 10, 15, 23 i 25. Zmiany dotyczą głównie zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym, zwarciami, odporności elektrycznej i wytrzymałości dieelektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2006 - wersja polska
Tytuł Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 13-11-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50065-4-2:2001/A2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 31.160, 33.040.30