PN-EN 40-3-3:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Słupy oświetleniowe -- Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja -- Weryfikacja za pomocą obliczeń

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania związane z weryfikacją projektów słupów oświetleniowych za pomocą obliczeń. Norma ma zastosowanie do słupów nie wyższych niż 20 m (wliczając wsporniki). Nie obejmuje ona specjalnych elementów konstrukcyjnych służących mocowaniu znaków, przewodów itd. Norma nie obejmuje wymagań dla słupów oświetleniowych z materiałów innych niż beton, stal, aluminium lub kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami (jak np. drewno, plastik, żeliwo). Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami należy rozpatrywać w powiązaniu z EN 40-7. Norma zawiera wymagania związane z ustalaniem obciążeń poziomych od wiatru. Norma nie obejmuje bezpieczeństwa biernego i właściwości słupa przy uderzeniu pojazdem, które to zagadnienia są przedmiotem dodatkowych wymagań (patrz EN 12767). Obliczenia przewidziane w niniejszej normie opierają się na metodzie stanów granicznych, w której efekty obciążeń obliczeniowych porównuje się z odpowiednią nośnością konstrukcji. Rozpatruje się dwa stany graniczne: a)stan graniczny nośności, który koresponduje z utratą nośności słupa oświetleniowego; b) stan graniczny użytkowalności, który odnosi się do ugięć słupa oświetleniowego w czasie eksploatacji UWAGA Przyjęto następujące założenia uproszczające : 1) obliczenia odnoszą się do przekrojów okrągłych i regularnych ośmiokątnych; 2) liczbę oddzielnych współczynników częściowych ograniczono do minimum; 3) współczynniki częściowe dotyczące użytkowalności przyjmują wartość równą 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 40-3-3:2013-06 - wersja polska
Tytuł Słupy oświetleniowe -- Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja -- Weryfikacja za pomocą obliczeń
Data publikacji 03-02-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Wprowadza EN 40-3-3:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 40-3-3:2004 - wersja polska
ICS 93.080.40